Search and Hit Enter

Turvallisemman tilan periaatteet ja saavutettavuus

Turvallisemman tilan ja toiminnan periaatteet

1. Emme hyväksy toiminnassamme syrjivää käytöstä: esimerkiksi rasismia, seksismiä, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää, homo- ja transfobiaa, ableismia, ahdistelua, kiusaamista tai häirintää. Edellytämme näihin periaatteisiin sitoutumista myös yhteistyökumppaneiltamme, henkilökunnaltamme ja taiteilijoiltamme. Sitoudumme ottamaan ilmoitukset ja epäilyt syrjinnästä tai häirinnästä vakavasti.

2. Kannustamme toiminnassamme mukana olevia tiedostamaan omat etuoikeutensa, valta-asemansa ja mahdolliset ennakkoasenteensa. Pyrimme tähän myös itse toiminnassamme ja valinnoissamme. Sitoudumme valinnoillamme yhdenvertaisuuden edistämiseen. 

3. Viestimme toimintamme periaatteista avoimesti, ja olemme valmiita tarvittaessa oppimaan, muuttamaan toimintatapojamme ja pyytämään anteeksi. Otamme mielellämme vastaan kehitysehdotuksia ja ajatuksia toimintaamme ja viestintäämme liittyen.

Mikäli kohtaat itse tai todistat toiminnassamme tai tapahtumissamme häirintää tai epäasiallisia tilanteita, voit ottaa illan aikana yhteyttä keneen tahansa henkilökunnasta, tai häirintäyhdyshenkilöömme Anni Sundbackaan. Saat häirintäyhdyshenkilöön yhteyttä kenen tahansa henkilökuntamme jäsenen kautta. Jokaisessa esityksessä on paikalla henkilökuntaa, joiden puoleen voi kääntyä tapahtuman aikana.

Yhteyttä voi ottaa myös jälkeenpäin luottamuksellisesti, pienelläkin kynnyksellä: anni@newperformance.fi.

Otamme myös mielellämme vastaan palautetta toiminnastamme. Palautetta voi jättää esimerkiksi palautelomakkeen kautta, nimettömänä tai nimellisenä.

Yhdistyksen häirintäyhdyshenkilönä on toiminnanjohtaja Anni Sundbacka (anni@newperformance.fi) ja varahenkilönä taiteellinen johtaja Leena Kela (leena@newperformance.fi). Kumpaankin voi olla yhteydessä suomeksi tai englanniksi.

Tapahtumiamme ja teoksiamme taltioidaan valokuvin ja videoin. Myös yleisö saattaa näkyä valokuvissa ja videotallenteilla.

SAAVUTETTAVUUS

Tuottamiemme tapahtumien ja teosten saavutettavuus ja olosuhteet vaihtelevat teoskohtaisesti. Teoksiin liittyviä olosuhteita on pyritty avaamaan mahdollisimman tarkasti kunkin teoskuvauksen kohdalla. Lisäksi jokaisella teoksella on mainittu yhteyshenkilö, jolta voi tarvittaessa ja mielellään tiedustella lisätietoja.

Kiitos ja lähteet turvallisemman tilan periaatteille:

Ruskeat Tytöt: https://www.ruskeattytot.fi/
Urban Apa: https://urbanapa.fi/info/?lang=fi#saavutettavuus-ja-esteettomyys 
Kulttuuria kaikille -palvelu: https://www.kulttuuriakaikille.fi/tietoa_meista_turvallisemman_tilan_periaatteet 
Yhdenvertaisuusvaltuutettu: https://syrjinta.fi/hairinta 
Tasa-arvovaltuutettu: https://tasa-arvo.fi/hairinta