Search and Hit Enter

New Performance Turku Festival 2021: SURVIVAL

mirko nikolic, 2018. Photo: Jussi Virkkumaa

Vuonna 2021 vietetään New Performance Turku Festivalin 10-vuotisjuhlavuotta, jonka teemana on SURVIVAL (selviytyminen). Festivaalilla esiintyvät taiteilijat käsittelevät teoksissaan erilaisia selviytymisen ja selviämisen teemoja ja keinoja. Teeman puitteissa keskitytään paitsi valmistautumiseen äärioloissa selviytymiseen eli survivalismiin ilmiönä, toisaalta avataan performanssitaiteen keinoin erilaisia hienovaraisempia selviytymisen strategioita ekologisen hätätilan, koronapandemian, katastrofien aikaisessa ja jälkeisessä maailmassa.

New Performance Turku Festivalin vuoden 2021 taiteilijoina nähdään kiinnostava joukko kansainvälisesti aktiivisia, Suomessa asuvia ja työskenteleviä taiteilijoita. Mukana ovat Tytti Arola (FI), Maija Hirvanen (FI), Minerva Juolahti (FI), Maria Kananen (FI), Tiia Kasurinen & Johanna Naukkarinen (FI), Maire Karuvuori (FI), Katriina Kettunen (FI) & Olga Spyropoulou (GR/FI), Antti Laitinen (FI), Tuija Lappalainen (FI), Diana Soria Hernández (MX/FI), Tomasz Szrama (PL/FI), Antti Tolvi (FI), Timo Viialainen (FI) ja Jani Petteri Virta (FI). Lisäksi asiantuntijajoukossa on mukana tutkija Marjukka Parkkinen sekä Suomen Akatemian POLIMA-tutkimusprojekti (Turun yliopisto, sosiologia). Lisää julkaistuista taiteilijoista on luettavissa Taiteilijat-sivuilta.

Selviytyminen edellyttää yksilöiltä kestämistä, jaksamista, voimavaroja ja joustavuutta, joita voidaan taiteen kontekstissa vahvistaa festivaalin teosten ja keskustelujen avulla. Selviytymistaitoja voi kehittää ja harjaannuttaa muun muassa resilienssiä vahvistamalla. Resilienssin ylläpitämisessä oleellisena osana on myös yhteisön, osallisuuden ja jakamisen merkitys. SURVIVAL-teema kutsuukin osaltaan myös koko taiteen kentän, taiteilijat ja taideyhteisöt toipumaan ja jatkamaan yhdessä.

Festivaalille on kuratoitu Suomessa asuvia, kansainvälisesti aktiivisia taiteilijoita, jolloin mahdolliset eri maiden väliset matkustusrajoitukset eivät luo esteitä teosten toteutumiselle. Kuratoinnin keskittyminen lähialueisiin mahdollistaa tänä vuonna myös tapahtuman tavoitteen yhteiskunnallisesti ja ekologisesti kestävänä tapahtumatoimijana ja organisaationa sekä lentomatkailun välttämisen. Toimijana haluamme haastaa käsityksiä kansainvälisyyden perustumisesta ekologisesti kestämättömille toimintatavoille, ja näitä tapoja ja keinoja on tarkoitus jatkaa myös koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan jälkeisessä maailmassa. Tämä tarkoittaa entistä vahvempaa paikallisyhteistyötä, pitkäjänteisempää kansainvälistä yhteistyötä sekä uudenlaisia, haastaviakin näkökulmia kansainvälisyyteen.

Tapahtuma ja vuoden 2021 toiminta toteutetaan Taiteen edistämiskeskuksen, Turun kaupungin ja Suomen Kulttuurirahaston tuella.

Yhteistyökumppaneina Pro Manillasäätiö, Turun kaupunki, Läntinen tanssin aluekeskus, Tehdas Teatteri, KULTVA-verkosto (Turun yliopisto), POLIMA-hanke (Suomen Akatemia)