Search and Hit Enter

New Performance Turku Festival 2021 osallisti 2.000 ihmistä ja 20.000 naulaa performanssitaiteen äärelle

Kymmenes New Performance Turku Festival on nyt juhlittu! Kolmen festivaalipäivän aikana koettiin 15 teosta kiinnostavalta joukolta kansainvälisesti aktiivisia, Suomessa asuvilta ja työskenteleviltä taiteilijoilta. Festivaalin teosten mittakaava vaihteli ainutlaatuisista ääniteoksista Paavo Nurmen stadionin kentän vallanneeseen evakuointiharjoitukseen. Teosten ja performanssitaiteen äärelle saapui kolmen päivän aikana lähes 2.000 festivaalin ohjelmaan tiiviisti osallistunutta katsojaa. Festivaalin aikana myös vasaroitiin jopa 22.000 naulaa osana Antti Laitisen Nail Trunk -teosta.

Kymmenvuotiaan festivaalin teokset käsittelivät äärioloissa selviytymistä eli survivalismia ilmiönä. Lisäksi avattiin performanssitaiteen keinoin erilaisia hienovaraisempia selviytymisen strategioita kuten yhteisöllisyyttä, huolenpitoa ja turvaa ekologisen hätätilan, koronapandemian ja muiden katastrofien aikaisessa ja jälkeisessä maailmassa. Tapahtuman ohjelmassa nähtiin myös online-keskusteluja festivaalilla aikaisempina vuosina vierailleiden kansainvälisten taiteilijoiden ja kuraattorien kanssa. Keskusteluissa pohdittiin taiteen tekemistä ja taiteilijana toimimista erilaisten globaalien haasteiden keskellä.

Kuratoinnin keskittyminen lähialueisiin mahdollisti tänä vuonna myös tapahtuman tavoitteen yhteiskunnallisesti ja ekologisesti kestävänä tapahtumatoimijana ja organisaationa. Toimijana haluammekin haastaa käsityksiä kansainvälisyyden perustumisesta ekologisesti kestämättömille toimintatavoille. Tämä tarkoittaa entistä vahvempaa paikallisyhteistyötä, pitkäjänteisempää kansainvälistä yhteistyötä sekä uudenlaisia, haastaviakin näkökulmia kansainvälisyyteen. Menneiden kymmenen vuoden esille noston lisäksi käännämme katseemme jo seuraavalle kymmenvuotiskaudelle.

Kiitämme kaikkia taiteilijoitamme, yleisöämme, yhteistyökumppaneitamme – ystäviämme – kokemuksellisen, hienon ja turvallisen festivaalin mahdollistamisesta.